Homeאימה � בית קברות לחיות

סיפורו של רופא צעיר העובר עם אשתו ובנו הפעוט לבית קטן בעיירה שלווה במיין. הבית קרוב לבית קברות אינדיאני עתיק בו, לפי האמונות המסתובבות באיזור, ניתן להקים לחיים את הנקברים. אחרי שבנו הקטן נדרס למוות ע"י משאית ענק, הוא מטמין את גופתו בבית הקברות, ולמחרת בבוקר זוכה לביקור מהעולם הבא...

Tags: אימה

0 תגובות

Leave a Reply