Homeפעולה � בלי חוקים 2


בהמשך לסרט הראשון, כמה חברים של החברה בווסט האם וחברים רבים ממילוול מוצאים את
עצמם בכלא. אירגון האוהדים מגלה במהרה על החיים הקשים בפנים, כאשר הם מטרות קבועות
של החברים העליוניים והמבוססים היטב של צוות מילוול


Tags: פעולה

0 תגובות

Leave a Reply